Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Για τα συγγράματα

Το θέμα των δωρεάν συγγραμμάτων και των κωδίκων, που αποτελεί έκφανση του δικαιώματος στη δωρεάν Παιδεία, τίθεται εν αμφιβόλω μετά τις εξαγγελίες για ψηφιοποίησή τους, μετατροπή τους δηλαδή σε ηλεκτρονική μορφή. Παρ’ όλ’ αυτά, και ο σημερινός τρόπος διανομής έχει ανάγκη από βελτιώσεις, ώστε αφενός να διασφαλιστεί το δικαίωμα μας στα δωρεάν βιβλία και αφετέρου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της διανομής συγγραμμάτων και νομοθετημάτων που αποσκοπεί στον πλουτισμό των εκδοτικών οίκων και των συνεργαζόμενων καθηγητών.

Πρώτον, θεωρούμε αναγκαίο το Πανεπιστήμιο να καλύπτει με δικές του εκδόσεις την ανάγκη αυτή και να ελέγχει τα σχετικά κονδύλια. Οι Πανεπιστημιακές αυτές Εκδόσεις θα πρέπει να καλύπτουν ακόμα το κόστος διανομής corpus νομολογίας, σημειώσεων και ασκήσεων, ώστε να μην το επωμίζονται ούτε οι φοιτητές ούτε οι διδάσκοντες. Σε σχέση με τα βιβλία, θεωρούμε απαραίτητο να έχει ο φοιτητής το δικαίωμα επιλογής συγγράμματος ανάμεσα σε περισσότερα, ενός συγγράμματος όμως που μπορεί να αποτελείται από περισσότερα εγχειρίδια και θα καλύπτει οπωσδήποτε όλο το εύρος της ύλης. Τα διάφορα συγγράμματα επίσης θα πρέπει να βρίσκονται σε πολλά αντίτυπα στη βιβλιοθήκη της σχολής ώστε κάθε φοιτητής να μπορεί να έχει πρόσβαση σε διαφορετικές αναλύσεις. Τέλος, είναι απαραίτητο, όπως ο φοιτητής έχει δικαίωμα να επιλέξει περισσότερα μαθήματα επιλογής απ’ όσα είναι απαραίτητα για το πτυχίο, να έχει και το δικαίωμα για κάθε ένα από αυτά να πάρει σύγγραμμα.

Σχετικά με τους Κώδικες, θεωρούμε πιο συμφέρον για του φοιτητές να μοιράζεται κάθε νομοθέτημα όταν επιλεχθεί το αντίστοιχο μάθημα. Αυτό αφενός για να μην υπάρχουν δύσχρηστοι κώδικες 1000 και βάλε σελίδων και αφετέρου για να επιτρέπεται εύκολα η διανομή των αναθεωρημένων νομοθετημάτων, δίχως να χρειαστεί να εκτυπωθεί ξανά ένα τόσο ογκώδες βιβλίο, με αποτέλεσμα, προς αποφυγή του οικονομικού κόστους, συνήθως να μην ξαναδίνεται στους φοιτητές αναθεωρημένος και να αναγκάζονται οι ίδιοι να καλύψουν με έξοδα τους την εκτύπωση των νομοθετημάτων. Απαραίτητο πάντως είναι κάθε φορά που αλλάζει κάποιο νομοθέτημα, να διανέμεται από το πανεπιστήμιο, είτε με τη μορφή νέου κώδικα, αν είναι εκτενείς οι αλλαγές, είτε με την μορφή ενθέτου. Τέλος, θεωρούμε πως το Πανεπιστήμιο θα έπρεπε να παρέχει σε κάθε φοιτητή καθώς και στην βιβλιοθήκη συνδρομή σε βάση νομοθεσίας και δικαστικών αποφάσεων για περαιτέρω έρευνα.> Καμία μετατροπή των συγγραμμάτων σε ηλεκτρονικά. Διανομή όλων των συγγραμμάτων και όλων των νομοθετημάτων έγκαιρα και δωρεάν

Δεν υπάρχουν σχόλια: